ALGEMENE VOORWAARDEN


DAAR Reizen is gevestigd in ’s-Hertogenbosch en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69280274

 

  Artikel 1 Algemeen

 Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten, adviezen en overeenkomsten met DAAR Reizen.

 

 

Artikel 2 Prijzen

Alle genoemde prijzen zijn in euro’s, inclusief BTW. Voor de gevolgen van druk- en typefouten bij overeenkomsten met derden aanvaarden wij geen aansprakelijkheid. De prijzen met betrekking tot boekingen voor vervoer, accommodaties en excursies worden 1 op 1 aan u doorberekend. De prijzen voor vluchten, accommodaties, toegang etc., welke worden genoemd in het voorstel/ de planning zijn indicatief en onderhevig aan wijzigingen tot het moment van boeken.

 

 

Artikel 3 Tarieven plannen en organisatie

DAAR Reizen is volledig transparant voor wat betreft de prijzen van  de vlucht,  accommodatie, vervoer, activiteiten en voor het plannen van de reis. Prijzen worden te allen tijde gespecificeerd. Voor een op maat gemaakte route + aanbevelingen voor vlucht(en) en accommodaties, geldt een vast tarief gebaseerd het aantal reisdagen. 14 dagen = 13 nachten, 21 dagen = 20 nachten, 22 dagen = 21 nachten etc. De kosten van de daadwerkelijke boekingen zijn voor eigen rekening. Voor eventuele wijzigingen die plaats kunnen vinden tussen het uitbrengen van het voorstel en het daadwerkelijke het moment van boeken, kan DAAR Reizen niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten voor de reis zijn te allen tijde volledig voor rekening van de klant.

 

Voor een complete, op maat gemaakte reis inclusief het boeken van de vlucht, de accommodaties en eventuele activiteiten (indien gewenst), geldt tevens een vast tarief per reisdag, gebaseerd op de duur van de reis. 14 dagen = 13 nachten, 21 dagen = 20 nachten, 22 dagen = 21 nachten etc. De tarieven zijn exclusief alle kosten voor de reis zelf. Voor eventuele wijzigingen die plaats kunnen vinden tussen het uitbrengen van het voorstel en het daadwerkelijke het moment van boeken, kan DAAR Reizen niet aansprakelijk worden gesteld. De kosten voor de reis zijn te allen tijde volledig voor rekening van de klant.

 

 

Artikel 4 Betaling

Na ondertekening van het opdrachtformulier tot plannen en/of organiseren van de reis, dient de aanbetaling te worden voldaan. De aanbetaling bedraagt in beide gevallen (planning en complete reis) 50% van de totaalsom voor het plannen en/of organiseren van de reis.

 

Wanneer DAAR de reis zowel plant als boekt, wordt er na het goedkeuren van de concept-planning  75% van de verwachte reissom in rekening gebracht. Dit dient dan binnen 5 werkdagen te worden voldaan zodat DAAR de nodige boekingen kan verrichten.

 

Wanneer de definitieve planning is aangeleverd, dient de overige 50% van de kosten te worden voldaan. Indien DAAR Reizen ook de boekingen heeft gedaan, zal dit het moment zijn waarop ook de balans voor de reissom wordt opgemaakt. Indien er minder dan de verwachte reissom is betaald door DAAR, zal het restbedrag worden verrekend met de laatste 50% van de kosten voor de organisatie. Indien er meer dan het verwachte bedrag is betaald door DAAR, wordt dit ook verrekend met de resterende 50% van de prijs.

 

De betalingen dienen te allen tijde binnen 5 werkdagen na ondertekening te worden overgemaakt naar NL59 RABO 0322 7642 62 ten name van DAAR Reizen onder vermelding van naam en factuurnummer. Na ontvangst van de eerste betaling wordt gestart met het plannen en/of organiseren van de reis.

 

 

Artikel 5 Aansprakelijkheid

DAAR Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor situaties van overmacht zoals het fluctueren van prijzen in de periode tussen planning en boeking of aanbiedingen na gemaakte boekingen, storingen van het internet, overboekingen en conflicten met de geboekte adviezen, natuurrampen of oorlogsdreiging. Daarnaast staat Daar niet in voor eventueel faillissement van organisaties waarbij/waarmee geboekt wordt. De klant is te allen tijde zelf aansprakelijk voor de boekingen gemaakt op zijn/haar naam.

 

 

Artikel 6 Annulering

DAAR Reizen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de kosten van annulering op verzoek. Voor wat betreft de annuleringskosten van gemaakte reserveringen verwijzen wij naar de websites van de desbetreffende dienstverlener(s). DAAR Reizen adviseert een (doorlopende) reis- / annuleringsverzekering af te sluiten voorafgaand aan het maken van de eerste reserveringen/boekingen.

 

Bij annulering van de opdracht voor het plannen en/of organiseren van de reis, na ondertekening van de overeenkomst en betaling van de aanbetaling, worden er kosten in rekening gebracht voor gemaakte uren op basis van reeds geplande dagen, tevens ligt de verantwoordelijkheid voor de gemaakte boekingskosten te allen tijde bij de klant.

 

Indien de opdracht na een eerste gesprek toch wordt ingetrokken en er dus geen reis georganiseerd/gepland dient te worden, wordt er €50,00 euro in rekening gebracht voor dit gesprek incl. reiskosten.

 

 

Artikel 7 Reisbescheiden

De reisplanning en alle daarbij horende documentatie wordt overgedragen, zowel digitaal als schriftelijk, na ontvangst van de laatste verschuldigde betaling.

 

 

Artikel 8 Klachten en klantvriendelijkheid

DAAR Reizen streeft naar tevreden klanten en zal er alles aan doen dit te bereiken door een goede service te verlenen en zich klantvriendelijk op te stellen. Bij eventuele klachten en/of problemen worden deze in alle redelijkheid, in overleg, naar de hoogst haalbare tevredenheid opgelost. DAAR Reizen stelt het op prijs om vragen, opmerkingen, klachten en/of suggesties te ontvangen via info@daarreizen.nl en zal daar zo snel mogelijk (uiterlijk binnen 3 werkdagen) op reageren.

 

Artikel 9 Copyright

Alle rechten zijn voorbehouden aan DAAR Reizen. Niets van deze website, zoals afbeeldingen, foto’s, teksten en adviezen mag worden overgenomen zonder dit vooraf te overleggen.

 

DAAR Reizen

Spiegeltuin 70

5223 MZ ’s-Hertogenbosch

KvK: 69280274